Ổ cắm

Ổ Cắm Âm Thanh
Ổ Cắm
Âm Thanh 

290,000 VNĐ

Ổ Cắm Mạng Máy Tính
Ổ Cắm
Mạng Máy Tính

230,000 VNĐ

Ổ Cắm Truyền Hình Cáp
 Ổ Cắm
Truyền Hình Cáp

270,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu
Ổ Cắm
3 Chấu

220,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu Đôi
Ổ Cắm 3 Chấu
Đôi

390,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu Chuẩn Anh + Công Tắc
Ổ Cắm 3 Chấu
Chuẩn Anh + Công Tắc 

240,000 VNĐ

Ổ Cắm Âm Thanh Đôi (Vuông)
Ổ Cắm Âm Thanh
Đôi (Vuông)

300,000 VNĐ

Ổ Cắm Mạng Máy Tính Đôi
Ổ Cắm Mạng
Máy Tính Đôi

280,000 VNĐ

Ổ Cắm TV (Vuông)
Ổ Cắm TV
(Vuông)

210,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu Chuẩn Anh
Ổ Cắm 3 Chấu
Chuẩn Anh

220,000 VNĐ

Ổ Cắm 2 + 3 Chấu Chuẩn Âu + Công Tắc 1 Nút 2 Chiều
Ổ Cắm 2 + 3 Chấu
Chuẩn Âu + Công Tắc
1 Nút 2 Chiều

190,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu Chuẩn Anh + USB Đôi Có Nút Có Remote
​​Ổ Cắm 3 Chấu
Chuẩn Anh + USB Đôi
Có Nút Có Remote

1,250,000 VNĐ

Ổ Cắm Điện Thoại (Vuông)
Ổ Cắm Điện Thoại
(Vuông)

210,000 VNĐ

Ổ Cắm TV + Điện thoại (Vuông)
Ổ Cắm TV + Điện thoại
(Vuông)

260,000 VNĐ

Ổ Cắm HDMI (Vuông)
Ổ Cắm HDMI
(Vuông)

390,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu Chuẩn Châu Âu
Ổ Cắm 3 Chẩu
Chuẩn Châu Âu (Vuông)

170,000 VNĐ

Ổ Cắm 2 + 3 Chấu Chuẩn Âu
Ổ Cắm 2 + 3 Chấu
Chuẩn Âu

180,000 VNĐ

Ổ Cắm Điện Thoại Đôi (Vuông)
 Ổ Cắm Điện Thoại
Đôi (Vuông)

260,000 VNĐ

Ổ Cắm TV + Mạng Máy Tính (Vuông)
Ổ Cắm TV + Mạng
Máy Tính (Vuông)

270,000 VNĐ

Ổ Cắm USB Đôi (Vuông)
Ổ Cắm USB
Đôi (Vuông)

670,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu Đôi Chuẩn Anh
Ổ Cắm 3 Chấu Đôi 
Chuẩn Anh

390,000 VNĐ

Ổ Cắm 3 Chấu + Công Tắc
Ổ Cắm 3 Chấu
+ Công Tắc 

250,000 VNĐ